Håndtering af persondata

Persondata GDPR

Her kan du læse om Springteam Sæbys privatlivspolitik.

Vi har ligeledes indgået et samarbejde med Conventus A/S om hvordan jeres persondata opbevares.

Vi gør opmærksom på at du har ret til at blive glemt. Ønsker du at vide hvilke data vi har liggende på dig eller ønsker du at vi skal slette dine data fra vores arkiv, skal du blot kontakte os på hm@eucnord.dk – er du ikke aktiv i vores forening igennem 2 år slettes dine data automatisk.

Har du spørgsmål til vores persondata politik er du velkommen til at kontakte os.

Håndtering af persondata gør sig også gældende i det daglige arbejde for instruktører, ledere og bestyrelse i STS. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for at reglerne for persondata overholdes, hvorfor det er krav i STS, at alle drager omsorg for den fornødne håndtering heraf løbende. Dette drejer sig om datahåndtering og samtidig også om den fornødne tavshedspligt det medfører at være involveret i menneskelige aspekter i det daglige arbejde.

Det er vores krav, at alle frivillige i STS er indforstået med deres ansvar på området, og det er vores ønske at udøvere og forældre ligeledes behandler eventuel viden af personmæssig karakter
på samme måde og iht. politikken.

Et brud på tavshedspligt eller anden pligtforsømmelse af bestyrelsesmedlem, instruktør mv. vil medføre en eksklusion af sit virke i STS.

 

 

Link til ”Databehandleraftale mellem STS og Conventus A/S” 
Link til ”Springteam Sæbys privatlivspolitik” 

Springteam Sæby springteamsaeby@gmail.com

CVR 33326343

Sæby Spektrum
Sæbygaardsvej 32
DK-9300 Sæby