Generalforsamling Springteam Sæby 2021

 

Generalforsamling i Springteam Sæby

Onsdag d. 2. juni 2021 kl. 17.00 i Hallens Cafeteria på 1. sal.

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Forelæggelse at det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. maj 2021.

5. Valg
a) Ulige år – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges ind i bestyrelsen for 2 år
Mette Risager (ønsker ikke genvalg)
Mette Marie Larsen (ønsker ikke genvalg)

b) 2 bestyrelsessuppleanter
Rikke Stjerne (ønsker ikke genvalg)
Ann-Brigitt Sørensen (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

Afslutningsvis vil der være mulighed for at få en rundvisning i det nye
Springcenter 🙂

Foreningens vedtægter kan læses her

 

Med venlig hilsen STS bestyrelse

 

 

 

Springteam Sæby springteamsaeby@gmail.com

CVR 33326343

Sæby Spektrum
Sæbygaardsvej 32
DK-9300 Sæby